Iwami Pohulanka*PL

Młoda koteczka z hodowli Pohulanka*PL, w kolorze czarny szylkret srebrzysty pręgowany (MCO fs 22), urodzona 1.12.2018r.
Rodzice:

$name $cattery

Dotychczasowe osiągnięcia