Pandora Dom Futrzaków*PL

Młoda koteczka w kolorze czarny szylkret klasycznie pręgowana (MCO f 22), urodzona w naszej hodowli 19.01.2022r.

Pandora Dom Futrzaków*PL

Dotychczasowe osiągnięcia

Jeszcze nie posiada.