Plejada Dom Futrzaków*PL

Koteczka w kolorze czarny szylkret klasycznie pręgowany (MCO f 22).

Plejada Dom Futrzaków*PL

Dotychczasowe osiągnięcia

Jeszcze nie posiada.