Hawana Pohulanka*PL

Młoda koteczka z hodowli Pohulanka*PL, w kolorze czarny szylkret srebrzysty z białym (MCO fs 09), urodzona 1.12.2018r.
Rodzice: Barselona Pears Pride*RU i Raphael

$name $cattery

Dotychczasowe osiągnięcia