CH Hawana Pohulanka*PL

Młoda koteczka z hodowli Pohulanka*PL, w kolorze czarny szylkret srebrzysty z białym (MCO fs 09), urodzona 1.12.2018r.
Rodzice: Barselona Pearl Praid*RU i Rafael AN-KOR*RU.

$name $cattery

Dotychczasowe osiągnięcia

-EX1 CAC, NOM BIS-Międzynarodowa Wystawa Kotów w Pruszkowie 5-6.10.2019r. (PZF),
-2xEX1 CAC, Międzynarodowa Wystawa Kotów w Warszawie 9-10.11.2019r.
Koteczka jeszcze wiele osiągnie.